elosak_referens001.jpg
Järvenskolan, Katrineholm, NCC

Järvenskolan

Järvenskolan kommer att ge plats för 1 300 elever. Skolan ska vara modern med ny teknik och planeras utifrån tre särskilda aspekter: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I social hållbarhet ingår bland annat att skapa en trygg skola där vi ser till alla elevers behov.

Skolans verksamhet kommer att vara i drift under hela byggtiden. Vilket innebär att det kommer vara viktigt med hänsyn, säkerhet, provisorier, installationsfunktioner och att minimera störande arbeten under byggtiden.

Beställare NCC