Våra tjänster

Med bred kunskap och hög kvalitét hjälper vi stora som små företag, kommuner, regioner och privatpersoner.

Service

Våra serviceavdelningar i Katrineholm, Flen och Nyköping utför service, underhåll och installation åt företag, privatpersoner och offentlig sektor.

Om Service

Entreprenad

Våra entreprenadavdelningar i Katrineholm, Flen, Nyköping och Eskilstuna utför både total- och utförandeentreprenader, i såväl nybyggnation som ombyggnation.

Om Entreprenad

Inbrottslarm och brandlarm

Som certifierad anläggarfirma på brand- och inbrottslarm installerar och servar vi säkerhetsanläggningar inom dessa områden. Vi utför även arbeten med kameraövervakning (CCTV).

Om Inbrottslarm och brandlarm

Lås och passersystem

Vi är licensierad ASSA-partner med egen låsverkstad i Katrineholm och Flen, där vi tillverkar nycklar och cylindrar efter önskemål.

Om Lås och passersystem

Fiber och nätverk

Vi är nätverkscertifierade inom fiber och koppardatanät och utför våra anläggningar med systemgaranti.

Om Fiber och nätverk