elosak_referens002.jpg
Drevvikshöjden, Stockholm Farsta, HMB construction ab

Drevvikshöjden

700 bostäder samt förskolor

Förslaget innehåller cirka 600 bostäder samt förskolor och verksamhetslokaler. Cirka 215 av bostäderna planeras som studentbostäder. Planen förutsätter att den befintliga sjukhemsbyggnaden rivs.

Ett höghus på 17 våningar med studentbostäder etablerar ett landmärke som ger området identitet. Bebyggelsen ska utformas för att ta tillvara läget på höjden och möjliggöra utblickar mot Drevviken. För att skapa ytterligare boendekvaliteter ges området en grön karaktär med en kvarterspark centralt i området, gröna stråk och sparad natur mellan husen i kantzonerna.

Beställare - HMB construction ab

Tidsplan

  • 2018 – Projektstart, rivning och markarbeten
  • 2019-2023 – Byggnation av fastigheter
  • 2022-23 - Park- och gatuarbeten
  • 2024 - Preliminärt färdigställande