elosak_referens_arom001.jpeg
Aromatic Gröndal, Stockholm, HMB construction ab

Aromatic Gröndal

Objektet avser nybyggnad av bostäder och omfattar följande huvuddelar:

  • Nyproduktion av ca 135 lägenheter med undercentral/lägenhetsförråd i bottenvåning
  • Nyproduktion av ett separat parkeringsgarage
  • Nyproduktion av utrymmen så som teknikrum, lägenhetsförråd, hiss, entréförråd/barnvagnsförråd/rullstolsförråd, trapphus, källsortering mm.
  • Nyproduktion av poolutrymme.

Beställare - HMB construction ab