9001_14001_45001-5.jpg

El & Säkerhet Sörmland firar in 2024 med ISO-Certifieringar inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

El & Säkerhet Sörmland är mycket glada över att kunna starta 2024 med ISO-certifieringar inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö vilket inte bara är en prestation för företaget självt, utan bär också betydande fördelar för våra kunder.

Genom att uppfylla ISO 9001-standarder för kvalitetssäkring har El & Säkerhet Sörmland stärkt förmågan att leverera konsistenta och pålitliga tjänster. Detta innebär att kunderna kan fortsätta förvänta sig högkvalitativa lösningar som uppfyller eller överträffar förväntningarna.

Med ISO 14001-certifieringen har vi integrerat miljöhänsyn i våra verksamhetsprocesser. Detta resulterar i en minskad miljöpåverkan och visar en stark inriktning på hållbarhet, något som många kunder och omvärld värdesätter allt mer.

Certifiering enligt ISO 45001 för arbetsmiljö stärker vårt engagemang för en säker och hälsosam arbetsmiljö vilket inte bara skyddar företagets anställda utan säkerställer också att tjänster och produkter skapas under förhållanden som är gynnsamma för både personalen och kunderna.

- Våra certifieringar sträcker sig långt utöver våra interna processer. De är en garanti till våra kunder att vi inte bara prioriterar högkvalitativa tjänster utan även tar ansvar för miljön och våra medarbetares välbefinnande. Det är en win-win för alla parter säger Fredrik Andersson, VD. 

Genom dessa ISO-standarder visar El & Säkerhet Sörmland sitt engagemang för att inte bara leverera utmärkta tjänster utan också att vara en partner som tar hänsyn till kundernas behov, miljön och personalens välmående