Som certifierad anläggarfirma på brand- och inbrottslarm installerar och servar vi säkerhetsanläggningar inom dessa områden. Vi utför även arbeten med kameraövervakning (CCTV).

Våra tekniker är verksamma inom Sörmland, Mälardalen, Stockholm och utgår från våra filialer.