Våra serviceavdelningar i Katrineholm, Flen och Nyköping utför service, underhåll och installation åt företag, privatpersoner och inom offentlig sektor.

Exempel på våra kompetenser:

  • Data och fibernätverk inkl. fibersvetsning, kontaktering och mätning.
  • Energibesparing och effektivisering av elanläggningar.
  • Thermografering (värmefotografering)
  • Belysningsstyrningar, exempelvis KNX, DALI och trådlösa styrsystem.
  • Fastighetsautomation.
  • Besiktningar.
  • Kabelutsättning.