Från 4 till 160 medarbetare

1985 etablerade BPA en elavdelning på Videvägen i Katrineholm. På avdelningen fanns från början fyra anställda. Efterhand växte företaget för att 1990 bestå av nio anställda. En fusion gjordes mellan BPA och Norska Bravida.

Avdelningen i Katrineholm växte ur sina lokala på Videvägen och 1999 flyttade verksamheten till nya lokaler på Friggagatan 1.

Hösten 2005 fick Lars Gunnar, som varit med sedan starten 1985 och nu satt som avdelningschef, erbjudande att ta över verksamheten från Bravida. Mats Källung, som varit anställd sedan 1989 som montör och projektledare, erbjöds av Lars att tillsammans med honom driva avdelningen vidare i egen regi i ett nytt aktiebolag.

Nytt år nytt bolag

1 januari 2006 blir övertagandet ett faktum, Lars och Mats bildar AB El & Ventilation Sörmland som tar över lokaler, samtliga montörer och inventarier. 2009 förvärvar El & Ventilation 50% av Ventilationstjänst i Katrineholm. 2010 växer företaget ur sina lokaler på Friggagatan och flyttar till nya större lokaler på Västgötagatan 18 tillsammans med Ventilationstjänst. 2012 utökar företaget med filialer i Flen och Nyköping. 2014 bildar företaget fastighetsbolaget EV-fastigheter som förvärvar en industrifastighet i Flen där filialen etablerar sig i större lokaler. 2016 I september förvärvar vi El & Energiteknik i Nyköping AB med 8 anställda. 2017 i November har vi avyttrat vår ägardel i Ventilaionstjänst i Katrineholm AB. 2019 blir vi en del av Instalco.

Nu finns med med ny filial även i Eskilstuna fr o m våren 2022. Vi arbetar främst med projekt på Mälarsjukhuset, där vår målsättning är att utöka vår marknad utanför sjukhuset

Affärsidé

Vi ska med bred kunskap hjälpa våra kunder med installationer och service inom El, Tele, Data, Larm samt Lås/passersystem. Vi hjälper stora som små företag, kommuner och privatpersoner. Inga jobb är för små/stora för oss.

Idag består El & Säkerhet av cirka 160 medarbetare varav cirka 80 % är elektriker/teletekniker på våra fyra verksamhetsorter Katrineholm, Flen, Nyköping och Eskilstuna.