Vi är nätverkscertifierade inom fiber och koppardatanät och utför våra anläggningar med
systemgaranti.

Våra tekniker är verksamma inom Mälardalen och utgår från våra filialer.